Блог - Подстицајна средства

Унапређење економских активности на селу

Унапређење економских активности на селу

20.08.2019

Право на коришћење подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником имају: 1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, 2) предузетник, 3) правно лице: – привредно друштво (микро и мало правно лице) – земљорадничка задруга.

+ Детаљније