Ваучери за одмор у Србији


ОБЈЕКТИ КОЈИ ПРИМАЈУ ВАУЧЕРЕ


Ваучер је документ који издаје Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу кога корисник остварује право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима у трајању од најмање пет ноћења, изван пребивалишта корисника ваучера.

Ваучер се може искористити на територији Републике Србије, изузимајући територију градова Београда и Новог Сада (изузеће се не односи на здравствене установе које организују боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са прописима којима се уређује област угоститељства, а које се налазе на територији ових градова) у угоститељским објектима чија је листа објављена на званичној интернет презентацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација.  

Вредност ваучера износи 5.000,00 динара и наведени износ представља максимални износ средстава који се по ваучеру може рефундирати угоститељу.

По завршетку коришћења услуга смештаја угоститељ је у обавези да кориснику изда фискални исечак, који садржи исказане све услуге пружене кориснику ваучера за цео период коришћења услуге смештаја.

Фискални исечак мора да садржи све елементе прописане Законом о фискалним касама, као и износ боравишне таксе, ослобађања од њеног плаћања или умањења, у складу са прописима којима се уређује област угоститељства.

Физичко лице које угоститељске услуге пружа непосредно, по завршетку коришћења услуге смештаја у обавези је да кориснику изда посебан рачун.

Посебан рачун физичко лице угоститељ својеручно потписује и исти садржи све прописане елементе из члана 34. став 2. Закона о угоститељству. (Образац посебног рачуна може се преузети са сајта Министарства).

У случају да физичко лице, као угоститељ, угоститељске услуге пружа преко посредника (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) посредник је у обавези да по завршетку коришћења услуге смештаја кориснику изда фискални исечак, који мора да садржи све елементе прописане Законом о фискалним касама.

Посебан рачун који издаје физичко лице угоститељ, као и фискални исечак који издаје посредник, у случају да физичко лице пружа услуге смештаја преко посредника, не садржи податке о боравишној такси.

Ваучером се могу плаћати само услуге смештаја. Уколико угоститељ прихвати ваучер као средство плаћања за трошкове исхране, пића, здравствених и других услуга, боравишне таксе и др, неће бити извршена рефундација средстава од стране Министарства.


ПОЗИВ ЗА УГОСТИТЕЉЕ


ИНСТРУКЦИЈА ЗА УГОСТИТЕЉЕОбавештење- Позив угоститељима

Обавештење - Позив угоститељима


Обрасци- Прјаве за угоститеље

Обрасци - Прјиаве за угоститеље


Посебан рачун

Посебан рачун


Обавештење за потенцијалне кориснике ваучера

Обавештење за потенцијалне кориснике ваучера


Образац пријаве за ваучере

Образац пријаве за ваучере


Препоручени образац потврде о запослењу и оствареној заради

Препоручени образац потврде о запослењу и оствареној зарадиОбразац изјаве 1

Образац изјаве 1


Образац изјаве 2

Образац изјаве 2