KUĆA PRIRODE

 • Mesto:
 • Opština:Bač
 • Okrug:Južno-bački
 • Destinacija:
 • Vrsta smeštaja:Gostinska kuća
 • Oblik turizma:Seoski turizam
 • Vrsta ponude:Smeštaj i usluži. hrane i pića
 • Raspoloživost:Radi cele godine
 • Pun pansion:15
 • Obilazak:20
 • Ručak za grup. dnev. posete (po osobi):8
Cena: 15Pun pansion

MI ŽIVIMO S PRIRODOM, ODMORITE SE KOD NAS NA OBALAMA DUNAVA, LOVITE I PRIPREMAJTE RIBU S ALASIMA, VOZITE SE SA ČAMCEM I BICIKLIMA POSETITE NAJSTARIJU TVRĐAVU U VOJVODINI . POSETITE ARHEOLOŠKE LOKALITETE. PECNJE JE DOSTUPNO NA VIŠE LOKALITETA. VAŠA DECA MOGU DA SLIKAJU S NAMA I DA SE EDUKUJU NA RAZLIČITE NAČINE. CILJ NAM JE BORAVAK U PRIRODI I DA VAM GOSTOVANJE U NAŠOJ ,,KUĆI PRIRODE'' UČINIMO PRIJATNIM. 


Tip domaćinstva: Turističko

Kategorija: 1

Karakteristično za ponudu

SVE JE PRIRODNO

Proizvodi koji se mogu kupiti

RIBA-MED-DOMAĆI SIR-ORGANSKI PROIZVEDENO VOĆE I POVRĆE

Aktivnosti

POSETA LOKALITETA NAJSTARIJE VOJVOĐANSKE TVRĐAVE

Jezici u objektu

Srpski, English, German
1-krevetne 2-krevetne 3-krevetne Višekrevetne
Sobe sa zajedničkim kup. - - - -
Sobe sa kupatilom - - - -
Apartmani - - - -

Ukupan broj ležaja: 0

Detalji lokacije

Bačko Novo Selo-Bač-Bođani
BORAVAK U ,,KUĆI PRIRODE''- POSETA LAOKALITETA DUNAVA I DRUŽENJE SA DUNAVSKIM ALASIMA- POSETA LOKALITETA NAJSTARIJE VOJVOĐANSKE TVRĐAVE-PECANJE

Kontakt

Izvršite upit za smeštaj u ovom objektu.

Pokrovitelji